Loading...

Szczegóły oferty

Resurs UTB.

Masz pytania lub chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z Nami!

Dnia 6 grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).

Z punktu widzenia przedsiębiorców jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem jest wymóg odtworzenia i rejestracji przebiegu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB). Celem powyższego wymogu jest odniesienie się do resursu urządzenia, który wyznacza graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Przeprowadzenie działań związanych z resursem oraz oceną stanu technicznego urządzenia dotyczą eksploatującego. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia eksploatujący:

  • 1Kontroluje na bieżąco stopień wykorzystania resursu urządzenia.
  • 2Zapewnia poprawność ustalenia resursu dla eksploatowanych urządzeń, adekwatnego do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem.
  • 3Podejmuje działania, aby zapewnić nowy bezpieczny okres pracy urządzenia po osiągnięciu swojego resursu.

Resurs – parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego urządzenia, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

W przypadku kiedy UTB lub mechanizm osiągnął/przekroczył resurs, eksploatujący powinien:

  • 1Przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie przeglądu specjalnego.
  • 2Udokumentować wykonane czynności w ramach przeglądu specjalnego.
  • 3O ile wyniki przeglądu specjalnego na to wskazują, wykonać remont kapitalny urządzenia lub mechanizmu wg wskazań zawartych w dokumentacji z przeglądu specjalnego.

Najważniejsze czego oczekujemy od urządzeń transportujących to bezpieczeństwo.


Każdy dźwig osobowy, winda oraz szereg innych urządzeń odpowiadających za regularny transport osób lub towarów wewnątrz budynku lub w podobnych okolicznościach, wymaga pewnych działań w zakresie eksploatacji.

Kwestia identyfikacji stanu technicznego oraz wszystkie zabiegi mające go wydłużyć to podstawa funkcjonowania takich urządzeń. Urząd dozoru technicznego jest nad wyraz skrupulatny w tych kwestiach oraz kwestii modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

W związku z tym warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, czym jest resurs UTB, w jaki sposób się go przeprowadza i z jakiego powodu warto skorzystać z naszych usług w zakresie przeglądu specjalnego dźwigów osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat w pigułce.


Działania w zakresie modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Warto na samym początku wyjaśnić, czym dokładnie jest resurs. Jest to zwrot wyrażający określony czas intensywności działania danego urządzenia, jakim jest najczęściej dźwig osobowy czy winda towarowa.

Resurs jest wyrażony w jednostkach mających na celu jasne określenie możliwości dalszej eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania danego urządzenia. Ustalana jest kwestia czasu, w którym można pozwolić sobie na bezpieczną eksploatację urządzenia zgodnie z wytycznymi urzędu dozoru technicznego oraz norm w sprawie warunków technicznych dozoru w założonym okresie eksploatacji.

Resurs dotyczy urządzeń używanych, czyli działających od dłużej niż roku. Obowiązek kontrolowania resursu na podstawie uznanych specyfikacji technicznych należy do właściciela czy też osoby eksploatującej dane urządzenie.


Usługi w zakresie eksploatacji dźwigów osobowych i innych

Oczywiście nie trzeba działać w zakresie resursu samemu. Aby cieszyć się gwarancją spokoju i poprawnego wykonania wszelkich zadań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej danego urządzenia, warto skierować się w stronę specjalistów.
Jesteśmy firmą, która oferuje pełen zakres usług jeśli chodzi o resurs UTB. W skład naszej obszernej oferty wchodzi między innymi przegląd specjalny wykonywany regularnie na używanych urządzeniach wspomnianych wyżej - kierujemy się w tym zasadami ustalonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Wykonanie przeglądu specjalnego przebiega na podstawie dobrej praktyki inżynierskiej; kierujemy się również wieloletnim doświadczeniem oraz obszernymi kwalifikacjami pozwalającymi na przegląd oraz ewentualną naprawę wszelkich urządzeń takich jak dźwigi osobowe czy towarowe. Jesteśmy w stanie oczywiście ustalić także parametry graniczne stosowane przy ustalaniu resursu. W skład naszych usług wchodzi też ocena stanu technicznego na podstawie stanu obciążenia UTB - zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej jeśli chodzi o urządzenia transportu bliskiego.


Resurs UTB z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania urządzenia

Jeśli chodzi o resurs dźwigów, jak również szeroki zakres napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, jesteśmy bez wątpienia liderami na rynku. Z pełnym profesjonalizmem dbamy o układy elektryczne, układy hydrauliczne oraz wszelkie kwestie związane z przeglądem, natomiast nasze usługi świadczymy zgodnie z zapisami norm obowiązujących w naszym kraju i na terenie Unii Europejskiej odnośnie eksploatacji, napraw i modernizacji.

Jesteśmy w stanie ustalić również resurs UTB dźwigu oraz inne kwestie dozoru technicznego w zakresie eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń, także wind do przewożenia osób niepełnosprawnych.


Dlaczego wykonujemy resurs UTB?

Urządzenia dźwigowe są podatne na zużywanie się. Intensywna praca, którą wykonują, polega na przetwarzaniu energii w pracę mechaniczną. Podczas ich pracy tworzą się siły, które oddziałują na siebie.

Aby mieć pewność, że użytkowanie urządzenia jest bezpieczne należy przeprowadzić niezbędne przeglądy. Niestety nie jest możliwe stworzenie urządzenia niewymagającego badań.


Jak obliczamy resurs UTB?

W celu obliczenia resursu należy posiadać podstawowe dane na temat tego, jak urządzenie było użytkowane. Aby obliczyć resurs urządzeń takich jak ładowarki teleskopowe, wózki widłowe itd., należy wiedzieć o urządzeniu:

  • 1obciążenie, które przenosi,
  • 2jak wysoko się podnosi,
  • 3ilość cyklów, które wykonuje,
  • 4długość cyklów, które wykonuje.


Jak wygląda to w przypadku urządzeń typu dźwigi osobowe?
Chcąc określić resurs urządzeń dźwigowych należy zrobić to zgodnie z wytycznymi UDT dotyczących eksploatacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 2 czerwca 2019 roku. W tym rozporządzeniu znaleźć można wszelkie objaśnienia sposobów postępowania podczas eksploatacji urządzeń, jak i próby określenia ich resursu.

Współpraca

Wyślij zapytanie, a my skontaktujemy się w możliwie najkrótszym terminie.